Artykuły na wybrane tematy związane z rozwojem osobistym, zawodowym oraz duchowym - w sztuce AIO odpowiednio nazywanymi rozwojem zewnętrznym oraz rozwojem wewnętrznym, gdzie kategorie rozwoju osobistego oraz zawodowego zaliczamy do rozwoju zewnętrznego, a rozwój duchowy do rozwoju wewnętrznego.


Depresja jest początkowym stanem oświecenia. To normalne, iż nic Ci się nie chce. Społeczeństwo, w którym funkcjonujemy nie wspiera Ciebie. Zauważasz to. Społeczeństwo jednak nie pozwala się Tobie również wyłamać. Nadal próbuje utrzymać Ciebie w sztywnych, narzuconych ramach.

Medytacja w różnych społecznościach definiowana jest różnie. Dla jednych jest to siedzenie w bezruchu z zamkniętymi oczyma oraz zachowanie stanu, w którym nie ma myśli (bądź pozostajemy poza tymi myślami - pozostajemy tzw. "obserwatorem"). Dla innych społeczności medytacją jest siedzenie w ciszy i bezruchu oraz powtarzanie mantr - często ściśle wybranych i dokładnie sprecyzowanych według znaczeń oraz skutków jakie dana mantra ma osobie medytującej przynieść. Jeszcze inne społeczności uczą medytacji z otwartymi oczyma - również w siedzeniu w bezruchu i ciszy, a jeszcze inne społeczności pozwalają ruszać się w trakcie medytacji oraz wykonywać różne czynności. Jaka jest zatem prawdziwa definicja medytacji, którą wybrać i jak rozumiemy samo sedno słowa medytacja w sztuce AIO? O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

"Rozwój zawodowy to część rozwoju osobistego"

Rozwój zawodowy w sztuce AIO zaliczany jest do rozwoju zewnętrznego, jest częścią rozwoju osobistego. Odpowiednikiem rozwoju zawodowego jest Ciało (jako materia) oraz dziedziny nauki doświadczalne fizycznie - czyli fizyka, biologia, chemia.

Rozwój zawodowy związany jest bezpośrednio z umiejętnościami zawodowymi - praktycznymi (technicznymi) oraz relacjami interpersonalnymi - współpracownicy, przełożeni, partnerzy w biznesie.

"Rozwój duchowy to rozwój wewnętrzny"

Rozwój duchowy jest tym, co w sztuce AIO nazywamy rozwojem wewnętrznym. Odpowiednikiem rozwoju duchowego jest Dusza oraz ta dziedzina nauki, która nazywana jest duchowością.

Rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój indywidualny, rozumiany jako rozwój jednostki. Odkrywanie siebie wewnątrz siebie, rozwijanie wewnętrznych umiejętności.

"Rozwój osobisty to rozwój zewnętrzny"

Rozwój osobisty jest tym, co w sztuce AIO nazywamy rozwojem zewnętrznym. Odpowiednikiem rozwoju osobistego jest Umysł oraz psychologia.

Rozwój osobisty związany jest głównie z relacjami, w tym przede wszystkim relacjami interpersonalnymi - rodzina, znajomi, przyjaciele, partner/partnerka, a także poszerzaniem umiejętności praktycznych.

"Znaki prawdziwe, a znaki nieprawdziwe"

Znak rozumiany jest najczęściej jako informacja (zwrotna, bądź pierwotna) z otaczającej nas rzeczywistości. Znakiem może być wypowiedziane przez kogoś słowo lub doświadczenie czegoś zewnętrznego wobec nas w rzeczywistości - muzyka, obraz, dźwięk, wydarzenie. Rzadziej jako znak odbierane przez ludzi jest doświadczenie wewnętrzne, czyli nasze myśli, słowa, emocje, czy uczucia, które w AIO również interpretujemy jako znaki. W AIO znaki wewnętrzne oraz znaki zewnętrzne stawiamy na równi. Uczymy, by bacznie zwracać uwagę zarówno na to, co dzieje się wokół naszej istoty, jak i to co dzieje się wewnątrz nas. Uczymy rzeczywistości na nowo. Doświadczenie zewnętrzne jest równoważne z doświadczeniem wewnętrznym.