Medytacja w różnych społecznościach definiowana jest różnie. Dla jednych jest to siedzenie w bezruchu z zamkniętymi oczyma oraz zachowanie stanu, w którym nie ma myśli (bądź pozostajemy poza tymi myślami - pozostajemy tzw. "obserwatorem"). Dla innych społeczności medytacją jest siedzenie w ciszy i bezruchu oraz powtarzanie mantr - często ściśle wybranych i dokładnie sprecyzowanych według znaczeń oraz skutków jakie dana mantra ma osobie medytującej przynieść. Jeszcze inne społeczności uczą medytacji z otwartymi oczyma - również w siedzeniu w bezruchu i ciszy, a jeszcze inne społeczności pozwalają ruszać się w trakcie medytacji oraz wykonywać różne czynności. Jaka jest zatem prawdziwa definicja medytacji, którą wybrać i jak rozumiemy samo sedno słowa medytacja w sztuce AIO? O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

Definicja medytacji

Medytacją dla nas w AIO jest przede wszystkim doświadczanie rzeczywistości (z pełnym zachowaniem czystości i jasności Umysłu). To jest dla nas najwyższa forma medytacji. Nie jest nią uciekanie od rzeczywistości, czy też zamykanie oczu lecz pełne jej doświadczanie - wchodzenie w nią, akceptacja jej i przyjęcie, a następnie działanie w tej rzeczywistości płynące z naszej Duszy poprzez właśnie czysty i jasny Umysł. Medytacja ma dla nas zatem bardzo praktycznie zastosowanie i zwiększa skuteczność każdych naszych działań - dlatego, iż istota naszej osoby skupiona jest lekko i swobodnie na konkretnym jednym działaniu wykonywanym w tej właśnie jednej chwili, z zachowaniem przy tym czystego i jasnego Umysłu oraz pełną świadomością Wszystkiego Co Jest. W ten sposób wkładamy w rzeczywistość oraz wykonywaną przez nas czynność całą* energię. *Poprzez słowo "całą" rozumiemy tutaj nie tylko naszą energię lecz również energię Wszystkiego. Doświadczanie rzeczywistości i skuteczne w niej działanie jest zatem dla nas najwyższą formą medytacji. Przynosi również najwięcej korzyści - zarówno dla nas, jak i dla innych.

Rodzaje medytacji

Nie definiujemy tutaj jednogłośnie, czy bezwarunkowo, jako jedyne prawdziwe, czy zalecane, poniższych sposobów medytacji, lecz podajemy ja jako przykłady oraz możliwości medytacji, a także bazę do rozwoju własnych umiejętności. Akceptujemy fakt, iż dla każdego medytacją może być coś innego lub samo słowo medytacja może oznaczać całkowicie zupełnie inną formę doświadczania rzeczywistości, czy metafizyki.

Medytację w sztuce AIO przekazujemy w trzech przestrzeniach - pierwszą z nich jest Ciało, drugą - Umysł, trzecią natomiast jest Dusza. Nazywamy jest zatem Medytacją Ciała, Medytacją Umysłu oraz Medytacją Duszy. Poprzez medytację rozumiemy tutaj przebywanie w każdej z tych przestrzeni, jakimi są Ciało, Umysł oraz Dusza, niezależnie od tego, czy jesteśmy skupienie na działaniu w rzeczywistości, zgodnie z najwyższą formą medytacji, czy też pozwalamy sobie na chwilowy brak świadomości w uczestnictwie w doświadczeniu fizycznym, nazywanym życiem.

Rzeczywistość medytacji

Poprzez słowo "medytacja" (jako ta najwyższa forma) w niniejszym artykule rozumiemy zatem doświadczanie rzeczywistości. Czym zatem jest owa "rzeczywistość"? W sztuce AIO, poprzez słowo "rzeczywistość" rozumiemy wszystko, co nas otacza. Potencjalnie, na pierwszy rzut oka (dosłownie) wydaje się nią być wszystko to, co znajduje się na zewnątrz nas. Zapamiętajmy jednak, iż kiedy wejdziemy naprawdę głęboko w naszą Istotę - wszystkie emocje, myśli, słowa, czy uczucia, również są na zewnątrz nas - możemy się od nich oddzielić. A zatem w sztuce AIO, rzeczywistością jest nie tylko to, co doświadczamy namacalnie wokół nas, lecz również wszystko co, jest wewnątrz nas, wokół naszej prawdziwej Istoty, wokół naszego Źródła.

Medytacja a ego

W sztuce AIO, ego rozumiane jest jako część Umysłu. Nie jest całym Umysłem, lecz jego częścią - odpowiadającą podświadomości. Jest to bardzo ważne w procesie medytacji. Co również bardzo istotne - w AIO naszym celem nie jest pozbycie się ego, czy całego Umysłu, lecz współpraca z nim. Nie należy się pozbywać ego - należy mieć zdrowe ego.

Więcej na temat ego znajduje się w zakładce Definicje, w znaczniku Ego.

Medytacja Ciała

Poprzez medytację Ciała rozumiemy przestrzeń, w której jesteś Ciałem i czujesz Ciało. Można jasno powiedzieć, iż medytujesz Ciałem. Wynika to z tego, iż każda komórka Twojego Ciała posiada własną, indywidualną świadomość. Medytację Ciała można prowadzić zarówno z otwartymi oczyma, jak i zamkniętymi.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych przestrzeni w Medytacji Ciała.

Świadomość Ciała

Częścią Medytacji Ciała jest tzw. "przebywanie w Ciele", czyli odczuwanie istnienia i obecności Ciała.

Podróż po Ciele

Podróżowanie świadomością po Ciele jest wspaniałym narzędziem do uzdrawiania oraz wzmacniania naszego Ciała. W tej części medytacji odczuwamy zindywidualizowaną obecność w konkretnych częściach naszego ciała fizycznego.

Uzdrawianie Ciała

Część Medytacji Ciała, którą nazywamy "Uzdrawianiem Ciała" jest ściśle połączona z pracą z Umysłem oraz podświadomością. Kodując pewne informacje w podświadomości i przekonując nasz logiczny Umysł wiedzą i faktami, jesteśmy w stanie znacznie poprawić stan naszego samopoczucia. UWAGA: Nie zalecamy tej formy medytacji jako formy leczenia (jedynej, czy jakiejkolwiek). Jeżeli czujesz, iż powinieneś iść do lekarza - skontaktuj się z nim jak najszybciej. Zalecamy w takiej sytuacji korzystanie z wiedzy i doświadczenia lekarzy.

Więcej o medytacji Ciała

Więcej na temat medytacji Ciała znajdziesz w zakładce Warsztaty, w kategorii Rozwój duchowy, w warsztacie o nazwie Medytacja Ciała, a także na stronie internetowej AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój osobisty, w sesji o nazwie Medytacja 1.0 - Ciało.

Medytacja Umysłu

Medytacją Umysłu, w sztuce AIO, nazywamy przestrzeń w której "widzimy" własne ego, jednak nadal pozostajemy w Umyśle. Nie schodzimy niżej do Duszy, lecz pozostajemy na poziomie Umysłu i stąd pracujemy zarówno z całym naszym Umysłem, jak i z tą częścią naszego Umysłu nazywaną ego. Medytować z poziomu Umysłu można zarówno z oczyma otwartymi, jak i zamkniętymi.

Układanie rzeczywistości

Częścią Medytacji Umysłu jest układanie rzeczywistości znajdującej się w Umyśle. Pamiętajmy, iż Umysł tworzy własną rzeczywistość, która jest mocno wspierana poprzez emocje oraz silnie z nimi związana. Medytacja Umysłu w formie Układania rzeczywistości pozwala nam wyjść z utworzonych w Umyśle schematów oraz ułożyć je na nowo.

Praca z podświadomością

Praca z podświadomością pozwala nam warunkować Umysł, a konkretnie jego część nazywaną właśnie podświadomością. Częścią pracy z podświadomością jest uzdrawianie, uwalnianie całego Umysłu - jak i pojedynczych myśli. Z poziomu świadomej części Umysłu, możemy przekazać podświadomości (w tym także ego), sugestie, które wcześniej przygotowaliśmy lub na których po prostu w danej chwili nam zależy, czy też aktualnie poczuliśmy je w Duszy. Tego typu medytacja, ma za zadanie zakodować w podświadomości nowe schematy działań, w tym również zwracanie uwagi (przyciąganie) odpowiednich (wybranych przez nas) doświadczeń z rzeczywistości.

Zrozumienie

Zrozumienie w sztuce AIO jest dla nas bardzo ważną częścią medytacji. Jeżeli Umysł, bazujący na logicznych faktach, nie przyjmie za słuszne tego, co dają mu nauki płynące z Duszy, medytacja nie jest skuteczna. Przykładamy zatem bardzo dużą wagę do tego, by jasno przedstawić wszystkie fakty oraz logicznie wytłumaczyć i udowodnić każde doświadczenie. Wiemy o tym, iż każdą wiedzę jesteśmy w stanie przyjąć jako Istota, tylko, jeśli będzie rezonować z naszym Ciałem, Umysłem i Duszą. Umysł jest zatem częścią naszej troistej istoty. Na nic zda się medytacja, czy jakakolwiek inna wiedza płynąca z Duszy, jeśli Umysł tego nie zrozumie, nie zostanie mu przedstawione w logicznych faktach i nie zaakceptuje tego oraz nie przyjmie jako "swoje", a przede wszystkim - jako korzystne i skuteczne. Tak między innymi działa ego.

Więcej o medytacji Umysłu

Więcej na temat medytacji Umysłu znajdziesz w zakładce Warsztaty, w kategorii Rozwój duchowy, w warsztacie o nazwie Medytacja Umysłu, a także na stronie internetowej AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój osobisty, w sesji o nazwie Medytacja 2.0 - Umysł.

Medytacja Duszy

Medytacja Duszy, to miejsce, w którym wchodzisz głębiej niż to co wiesz i czujesz. Jest to miejsce, w którym doświadczasz życia Duszą - całym sobą i Wszystkim. Medytować z poziomu Duszy można zarówno z otwartymi, jak i z zamkniętymi oczyma.

Uzdrawianie "Ja"

Częścią medytacji Duszy jest uzdrawianie, relacja oraz akceptacja wszystkich "Ja" - zarówno swoich, jak i nie swoich.

Podróże astralne

Częścią Medytacji Duszy są również tzw. "podróże astralne", których jednak w AIO nie zalecamy jako częstą, czy jedyną formę medytacji. Wynika to z tego, iż mogą przyjąć formę uzależniającą oraz nie pozwalają nam mierzyć się bezpośrednio z otaczającą nas rzeczywistością. Nie sztuką zatem jest uciekać od życia - Sztuką jest przeżyć Życie! Podróże astralne, jako ucieczka od rzeczywistości, nie są zatem w sztuce AIO zalecaną formą medytacji. Tak zwane "podróże astralne", czy te fizyczne, czy to te metafizyczne są tylko częścią doświadczenia Całości. Nie są rozwiązaniem - choć samo rozwiązanie (np. problemu) mogą czasem przynieść.

Energia Duszy

Częścią Medytacji Duszy, którą nazywamy "Energią Duszy" jest doświadczanie stanu nieprzywiązywania się - nieprzywiązywania się do niczego. W takiej przestrzeni (będąc w Duszy) pozwalamy wszystkim stanom przepływać. Nie przywiązujemy się do niczego, niezależnie, czy jest to pozytywne, czy też negatywne; niezależnie od tego, czy to nas Prowadzi, czy też nas Wybija z Prawidłowej Ścieżki. Nawet jeśli osiągamy stan Najwyższy, to pozwalamy mu odejść - takie jest sedno medytacji Energia Duszy. Stanem Najwyższym jest tutaj zatem stan nieprzywiązywania się do niczego - stan Duszy.

Stwarzanie Siebie

Skutecznie tworzyć Siebie można tylko z poziomu Duszy - niezależnie od tego, czy chcemy tworzyć nasze Ciało, nasz Umysł, czy też naszą Duszę (dychotomia sztuki AIO). W Duszy doświadczasz bowiem Kim w Istocie Jesteś i co możesz z tym zrobić. Każda relacja z rzeczywistością (zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzną), jest zatem do uzdrowienia tylko z poziomu Duszy.

Więcej o medytacji Duszy

Więcej na temat medytacji Duszy znajdziesz w zakładce Warsztaty, w kategorii Rozwój duchowy, w warsztacie o nazwie Medytacja Duszy, a także na stronie internetowej AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój duchowy, w sesji o nazwie Medytacja 3.0 - Dusza.

Techniki medytacji

Poniżej przedstawiamy medytacje widziane od strony techniki wykonywania niż jako przestrzenie, w których możesz się poruszać.

Medytacja wyciszenia

Wyciszenie następuje poprzez medytację z zamkniętymi lub otwartymi oczyma. Zachowujesz ciszę w sobie, a następnie pozwalasz na wypełnienie się jej. Wszechświat jest naturalnie dobry - jeśli zatem zachowujemy bezwzględną ciszę jako próżnię w naszym Umyśle, to Wszechświat naturalnie wypełni ją Dobrem. To naturalne i bezwzględne prawo Wszechświata, które bardzo łatwo zastosować - Wszechświat naturalnie dąży do wypełnienia próżni Dobrem, Świadomością i Kreacją. Medytacja wyciszenia jest zatem stwarzaniem pustki (przestrzenie, próżni), która naturalnie wciąga Wszechświat. Pozwalamy mu wejść w siebie. Stwarzamy mu przestrzeń (będącą pustka), którą naturalnie przyciąga go do siebie. Przestrzeń, którą Wszechświat wypełnia sobą.

Medytacja wyciszenia sprawdza się, gdy szukamy nowych rozwiązań, czy też chcemy być kreatywni. W takiej przestrzeni pojawiają się nowe myśli, rozwiązania.

Medytacja uważności

Tak jak i większość innych opisanych tutaj medytacji, Medytację uważności można medytować zarówno z otwartymi, jak i zamkniętymi oczyma. Zaleca się jednak medytację z otwartymi oczyma - pozostajemy wtedy bardziej świadomymi otaczającej nas rzeczywistości. A tym właśnie Medytacja uważności jest - doświadczaniem rzeczywistości. Otwarte oczy, obserwacja, zachowanie czystości Umysłu - to właśnie Medytacja uważności. Inaczej mówiąc - doświadczanie tego, co jest teraz.

Pierwsza medytacja

W innej części medytacji, którą nazywamy "Pierwszą medytacją", znajduje również zastosowanie Medytacja uważności, w której dodatkowo (oprócz tego, by doświadczać wszystkiego co teraz) zalecamy również doświadczanie wszystkiego tak, jakby gdyby było pierwszy raz. Jedna z najbardziej czystych, prostych do zastosowania oraz oświecających medytacji.

Medytacja autohipnozy

Poprzez Medytację autohipnozy rozumiemy tutaj pełne odprężenie Ciała oraz Umysłu, a następnie powtarzanie wybranych słów, bądź sekwencji, czy całych zdań lub nawet wypowiedzi (ilość słów nie ma tutaj znaczenia), w celu uzyskania konkretnego efektu. Może to być właśnie jedno słowo, a mogą to być całe zdania, czy nawet całe medytacje ściśle z góry zaplanowane oraz odpowiednio programujące nasze Ciało oraz nasz Umysł (w tym również podświadomość). Najczęstsze zastosowanie, jako programatory, znajdują tutaj mantry i afirmacje. Więcej na temat mantr oraz afirmacji znajduje się w zakładce Definicje - odpowiednio w odnośnikach Mantra i Afirmacja.

Pamiętaj jednak - aby mantry i afirmacje zadziałały, muszą współdziałać z uczuciami płynącymi z Duszy oraz przekonaniami będącymi w Umyśle. Jeśli będziemy próbowali samymi słowami wymóc lepsze samopoczucie, czy też powodzenie życiowe, to tak jak gdybyśmy próbowali siłą Ciała wywrzeć skutek na rozwoju Umysłu i Duszy. Każdy z nas doświadczył tego przynajmniej raz, gdy przygotowywał się do ważnego egzaminu i próbował kawą pobudzić Ciało i tym sposobem wywrzeć nacisk na Umysł, który zmęczony odmawiał nam już posłuszeństwa. Z mantrami oraz afirmacjami, które nie rezonują z Umysłem i Duszą jest dokładnie tak samo - w takiej sytuacji nie sprawdzają się. Pamiętaj: "Każdy nacisk powoduje opór.".

Medytacja z intencją

Jeszcze innym rodzajem medytacji jest tzw. "medytacja z intencją". Formę tę uważamy jednak i doświadczamy jako mało skuteczną. Wynika to z tego, iż prawie każda intencja wypływa tylko z ego i nie jest połączona z Duszą. Jakkolwiek próbowalibyśmy "oczyścić" intencję i zachować czystość Umysłu w trakcie wysyłania tejże intencji, to sama intencja i tak prawie zawsze pochodzi z lęku, ze strachu albo z egoistycznych naszych indywidualnych potrzeb, czy chęci. "Wymyśliłem coś lub uważam to za słuszne i chcę to wprowadzić w życie!" - to jest intencja. Jest "moja" i indywidualna. Jest to zatem tylko nasze ego. Wysyłamy intencję, dlatego iż naszym zdaniem coś we Wszechświecie jest nie tak lub czegoś indywidualnie pragniemy, chcemy. Pragniemy zatem lub chcemy to zmienić - my jako jednostka - jakbyśmy rozumieli w ogóle i mieli świadomość tego wszystkiego, co tak naprawdę się dzieje. Jest to ego. Nie jest to czystość. Czystością bowiem jest brak intencji. Brak "Ja". Prawdziwa medytacja jest zatem pozwalaniem rzeczom na wydarzanie się - jakiekolwiek one są. To jest właśnie czystość i to jest prawdziwa medytacja - brak intencji. Brak potrzeb. Pełna otwartość, akceptacja i przyjmowanie.

Wyjątkiem w tej sytuacji jest uczucie, które nazywamy "inspiracją". Uczucie, które czujemy w Sercu, a nie myśl którą doświadczamy w Głowie lub otrzymujemy od innych. Inspiracja ma czystą formę, pod warunkiem, iż nie jest zniekształcona przez ego.

Więcej na temat inspiracji i intencji przeczytasz w zakładce Definicje - odpowiednio w odnośnikach Intencja i Inspiracja.

Warsztaty z medytacją

Więcej informacji na temat warsztatów do samodzielnej pracy z medytacją znajdziesz w zakładce Warsztaty, w kategorii Rozwój duchowy w warsztatach: Medytacja Ciała, Medytacja Umysłu oraz Medytacja Duszy.

Sesje indywidualne z medytacją

Natomiast więcej informacji na temat sesji indywidualnych z medytacją, znajdziesz na stronie internetowej AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", w zakładce Sesje indywidualne, w kategoriach Rozwój osobisty i Rozwój duchowy, w sesjach: Medytacja 1.0 - Ciało, Medytacja 2.0 - Umysł oraz Medytacja 3.0 - Dusza.