"Rozwój duchowy to rozwój wewnętrzny"

Rozwój duchowy jest tym, co w sztuce AIO nazywamy rozwojem wewnętrznym. Odpowiednikiem rozwoju duchowego jest Dusza oraz ta dziedzina nauki, która nazywana jest duchowością.

Rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój indywidualny, rozumiany jako rozwój jednostki. Odkrywanie siebie wewnątrz siebie, rozwijanie wewnętrznych umiejętności.

Definicja rozwoju duchowego

Rozwój duchowy to przede wszystkim doskonalenie siebie, jako jednostki, jednak inaczej niż ma się to w rozwoju osobistym, dostrzegamy tutaj jedność ze wszystkim, miast odrębności.

Rozwój duchowy bazuje głównie na zmysłach wewnętrznych.

Kierunek rozwoju duchowego

W sztuce AIO rozwój duchowy rozumiany jest jako rozwój wewnętrzny. Skierowany jest nie tylko w jednym kierunku do wewnątrz - jest po prostu rozwojem wewnętrznym. Rozwojem wewnątrz siebie we wszystkich kierunkach, nie tylko w głąb siebie. Rozwój duchowy to odkrywanie i doświadczanie siebie całego, wewnątrz siebie.

Warsztaty z rozwoju duchowego

Warsztaty do samodzielnej pracy z rozwojem duchowym, znajdują się w zakładce Warsztaty w kategorii Rozwój duchowy, a także na stronie internetowej AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", z siedzibą główną w Katowicach, w zakładce Warsztaty, w kategorii Rozwój duchowy.

Sesje indywidualne z rozwoju duchowego

Sesje indywidualne z rozwoju duchowego znajdują się na stronie AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", z siedzibą główną w Katowicach, w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój duchowy.