"Rozwój osobisty to rozwój zewnętrzny"

Rozwój osobisty jest tym, co w sztuce AIO nazywamy rozwojem zewnętrznym. Odpowiednikiem rozwoju osobistego jest Umysł oraz psychologia.

Rozwój osobisty związany jest głównie z relacjami, w tym przede wszystkim relacjami interpersonalnymi - rodzina, znajomi, przyjaciele, partner/partnerka, a także poszerzaniem umiejętności praktycznych.

Definicja rozwoju osobistego

Rozwój osobisty nastawiony jest na rozwój umiejętności czysto technicznych w relacjach interpersonalnych. Innymi nazwami rozwoju osobistego są: rozwój personalny oraz rozwój interpersonalny.

Rozwój osobisty bazuje głównie na zmysłach zewnętrznych.

Kierunek rozwoju osobistego

W sztuce AIO rozwój osobisty definiowany jest jako rozwój zewnętrzny. Skierowany jest na zewnątrz.

Ćwiczenia, techniki i sposoby rozwoju osobistego

Dobrym oraz prostym sposobem, by rozwinąć swoje umiejętności w zakresie rozwoju osobistego, w tym przede wszystkim w relacjach interpersonalnych, jest nazywanie własnych uczuć i równoczesne nie ocenianie drugiej osoby. Z punktu widzenia psychologicznego, pozwala nam to uwalniać i radzić sobie z własnymi emocjami. Nazwijmy własne uczucia (to jak się czujemy w danej sytuacji), lecz nie oceniajmy drugiej osoby, nie opisujmy jej. Pozwalamy w ten sposób uwolnić się emocjom, które są w nas i nie atakujemy oraz nie ranimy drugiej osoby. Dzięki takiemu podejściu dbamy zarówno o siebie, jak i o drugą osobę (mamy po prostu prawo powiedzieć jak się czujemy). To jest prawidłowy sposób pielęgnowania oraz tworzenia zdrowych i solidnych relacji interpersonalnych.

Warsztaty z rozwoju osobistego

Warsztaty do samodzielnej pracy z rozwojem osobistym, znajdują się w zakładce Warsztaty w kategorii Rozwój osobisty, a także na stronie internetowej AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", z siedzibą główną w Katowicach, w zakładce Warsztaty, w kategorii Rozwój osobisty.

Sesje indywidualne z rozwoju osobistego

Sesje indywidualne z rozwoju osobistego znajdują się na stronie AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", z siedzibą główną w Katowicach, w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój osobisty.