"Rozwój zawodowy to część rozwoju osobistego"

Rozwój zawodowy w sztuce AIO zaliczany jest do rozwoju zewnętrznego, jest częścią rozwoju osobistego. Odpowiednikiem rozwoju zawodowego jest Ciało (jako materia) oraz dziedziny nauki doświadczalne fizycznie - czyli fizyka, biologia, chemia.

Rozwój zawodowy związany jest bezpośrednio z umiejętnościami zawodowymi - praktycznymi (technicznymi) oraz relacjami interpersonalnymi - współpracownicy, przełożeni, partnerzy w biznesie.

Definicja rozwoju zawodowego

Rozwój zawodowy to rozwój, który nastawiony jest na nasz status społeczno-materialny. Podnosi kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Jeśli istnieje taka potrzeba zwiększa ilość otaczających nas dóbr materialnych i sprawia, iż z racji wykonywanej pracy, czy też zawodu, otaczamy się ludźmi, których status społeczno-materialny jest wyższy. Związany jest bezpośrednio z naszą ścieżką kariery zawodowej.

Rozwój zawodowy bazuje głównie na zmysłach zewnętrznych.

Kierunek rozwoju zawodowego

W sztuce AIO rozwój zawodowy rozumiany jest jako część rozwoju osobistego, który definiowany jest jako rozwój zewnętrzny. Skierowany jest na zewnątrz. Poprzez podnoszenie naszych kwalifikacji i umiejętności zmieniamy to, co jest na zewnątrz nas. Rozwój zawodowy nastawiony jest zatem na zewnętrzność.

Warsztaty z rozwoju zawodowego

Warsztaty do samodzielnej pracy z rozwojem zawodowym, znajdują się w zakładce Warsztaty w kategorii Rozwój zawodowy, a także na stronie internetowej AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", z siedzibą główną w Katowicach, w zakładce Warsztaty, w kategorii Rozwój zawodowy.

Sesje indywidualne z rozwoju zawodowego

Sesje indywidualne z rozwoju zawodowego znajdują się na stronie AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", z siedzibą główną w Katowicach, w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój zawodowy.