"Znaki prawdziwe, a znaki nieprawdziwe"

Znak rozumiany jest najczęściej jako informacja (zwrotna, bądź pierwotna) z otaczającej nas rzeczywistości. Znakiem może być wypowiedziane przez kogoś słowo lub doświadczenie czegoś zewnętrznego wobec nas w rzeczywistości - muzyka, obraz, dźwięk, wydarzenie. Rzadziej jako znak odbierane przez ludzi jest doświadczenie wewnętrzne, czyli nasze myśli, słowa, emocje, czy uczucia, które w AIO również interpretujemy jako znaki. W AIO znaki wewnętrzne oraz znaki zewnętrzne stawiamy na równi. Uczymy, by bacznie zwracać uwagę zarówno na to, co dzieje się wokół naszej istoty, jak i to co dzieje się wewnątrz nas. Uczymy rzeczywistości na nowo. Doświadczenie zewnętrzne jest równoważne z doświadczeniem wewnętrznym.

Definicja znaku

A zatem w pierwszej kolejności ustalmy dokładnie samą definicję znaków. Jeszcze raz - ludzie rozumieją znaki głównie jako trafiające do nich informacje z zewnętrznej rzeczywistości (często ignorując doświadczenia wewnętrzne). Rozumieją to tak, jak gdyby rzeczywistość "rozmawiała" z nami lub chciała nam coś przekazać (paradoksalnie ignorują fakt, jakbyśmy sami wewnątrz siebie nie chcieli czegoś sobie przekazać). Często mówią, że przemawia do nich Bóg, Wszechświat, rzeczywistość, a nawet że sami do siebie Przemawiają (w tym przypadku z zewnątrz). I to jest Ok.

Podział znaków

Podsumowując, znaki tak naprawdę dzielimy na wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Znaki zewnętrzne

Ludzie interpretują znaki głównie jako:

  • słowo/słowa (płynące od kogoś),
  • doświadczenie/doświadczenia (muzyka, obraz, dźwięk, zdarzenie, wydarzenie).

W swoim pojmowaniu znaków bazują głównie na zmysłach zewnętrznych. Należy jednak pamiętać, iż znaki pojawiają się również wewnątrz nas, chociażby przekazów z intuicji, czy inaczej nazwanych tych samych przekazów - sygnałów z Duszy.

Znaki wewnętrzne

A zatem w AIO jako znaki interpretujemy nie tylko jako te płynące do nas z zewnątrz, lecz również jako te będące w nas, czyli płynące do nas od wewnątrz. Znakami wewnętrznymi będą zatem:

  • emocje,
  • uczucia (w tym również tzw. "przeczucia"),
  • myśli (niewypowiadane słowa),
  • przekonania,
  • schematy,
  • słowa (te wypowiadane przez nas),
  • przejęzyczenia,
  • wewnętrzny głos intuicji.

Należy tutaj jednak pamiętać, iż nie wszystkie znaki są znakami, których należy słuchać. Więcej na temat pracy ze znakami napisaliśmy na kartach niniejszej strony internetowej, w artykule Lustro, w zakładce Blog.

Znaki zewnętrzne w AIO

W miejscu tym należy zauważyć (co bardzo ważne), iż znaki typu myśli, słowa, emocje i uczucia są często w sztuce AIO, w wybranych medytacjach i formach pracy z Duszą, czy Umysłem interpretowane również jako zewnętrzne wobec nas - nas jako najgłębszej naszej istoty. Jest zatem bardzo ważne by to zrozumieć, jeśli chcemy podjąć rzetelną (i przede wszystkim skuteczną) pracę z własnymi uczuciami, czy emocjami. Co więc oznacza, iż znaki typu myśli, słowa, emocje i uczucia są często w sztuce AIO interpretowane również jako zewnętrzne wobec nas?

W AIO, gdy jesteśmy najgłębszą naszą istotą, należy pamiętać, iż uczucia, myśli, czy emocje pochodzą ze świata relatywnego - świata względności. Nie są czymś, co jest naszą wewnętrzną, najgłębszą istotą. Są czymś, co "nabyliśmy" tutaj, w tym świecie fizycznym. Jeśli zatem medytujemy w wybranych medytacjach lub gdy pracujemy głębiej z Duszą, czy Umysłem, wchodzimy głęboko w siebie, a emocje, uczucia, czy myśli pozostają na zewnątrz naszej czystej istoty. Takie głębokie wejście w siebie pozwala nam na uzdrowienie oraz zmianę własnych myśli, emocji, uczuć, słów, schematów, czy przekonań. Podsumowując zatem, rzeczywistość zewnętrzna wobec nas w sztuce AIO, to często właśnie, również nasze słowa, myśli, emocje i uczucia, a nie tylko samo doświadczenie, które przychodzi do nas z zewnątrz lub jego pozycja jest w zewnętrznej, otaczającej nas rzeczywistości. W AIO zatem jesteśmy My - jako Istoty - a następnie jest Cała Reszta.

Znaki z ego, a znaki prawdziwe

Cześć "znaków" (i te wpiszemy w tym akapicie w cudzysłów, jako nieprawdziwe) płynie z ego i należy bacznie zdać sobie z tego sprawę - jest to istotna kwestia w pracy ze sobą, w poznawaniu siebie oraz doświadczaniu, siebie i całej rzeczywistości. Druga część Znaków (i te będziemy pisać tutaj z dużej litery - neutralne słowo znak pozostanie pisane jako: znak) to znaki prawdziwe. Skąd zatem biorą się "znaki" te płynące z ego oraz Znaki - te prawdziwe?

Znaki prawdziwe

Znaki prawdziwe, to te którymi przemawia do nas wszechświat, rzeczywistość. Chce nas poruszyć, naprowadzić - dosłownie dać Znak.

Znaki z ego - nieprawdziwe

Natomiast "znaki" - te płynące z ego, to po prostu powielany schemat przez ego. Ponieważ Umysł jako narzędzie tworzące w istocie ludzkiej, zwanej człowiekiem oraz będące równocześnie także magnesem i interpretatorem, potrafi przyciągać, tylko to, co już samo w sobie ma zapisane - lub rzeczy bardzo bliskie, czy też inaczej nazywane - pokrewne. Normalne zatem jest, iż ego żyje w swoim własnym schemacie, który tak naprawdę w przeciętnym funkcjonowaniu człowieka nie ulega zmianie, mimo iż "właściciel ego", ma wrażenie, że się zmienia, rozwija się. Zapis w ego jest głęboki. Produkuje ono zatem stale te same schematy. Nawet idąc kierunku rozwoju duchowego, ego robi nadal co mu się żywnie podoba i kieruje daną osobą, która próbuje swoich sił na drodze rozwoju i jest początkującym adeptem w sztuce Ducha.

Ego zatem potrafi przyciągać do siebie rzeczy jemu pokrewne. To normalne, iż jeśli czytamy książki o duchowości oraz o tym, jak przemawia do nas Bóg, a także uczymy się wdzięczności, czy przebaczania - takie sytuacje przyciągamy oraz takie emocje, czy też uczucia to w nas wywołuje. I to jest OK. Ego jest częścią nas i taka jest jego rola - ma nas czasem prowadzić i pomagać, gdy my zapominamy o pracy nad sobą oraz gubimy świadomość. Dlatego tak ważne jest to, by mieć zdrowe ego - co często powtarzamy. Należy jednak pamiętać jak to funkcjonuje, zdawać sobie z tego sprawę (być tego świadomym) i pamiętać o tym, gdy porywa nas euforia, świat ducha, czy też cudownych, ekscytujących i ekstatycznych przeżyć. Należy zachować czujność. Równowaga jest tutaj świadomością, a nie świat ego, w który wpadamy - nawet jeśli jest on pozytywny, ekstatyczny i duchowy. Ego zawsze nas zatrzymuje, ponieważ potrafi tworzyć tylko to, co ma już w sobie. Jeśli chcemy się rozwijać, należy wychodzić poza ego. Zatem "znaki" z ego nie są prawdziwe - to powielany schemat i normalne jest, iż ego to robi. I to jest OK. Pamiętaj jednak: Chcesz się rozwijać - bądź świadomy istnienia ego.

Znaki a internet

Kwestia użytkowania przez ludzi internetu jest tutaj bardzo ważna. To dlatego, iż znaki w internecie nie funkcjonują w ten sposób w jaki często to sobie wyobrażamy lub jak myślimy, że funkcjonują. Internet jest bardzo specyficznym tworem, w którym ludzie oszukują sami siebie oraz innych. Należy mieć to zawsze na względzie, będąc w świecie internetu. Przede wszystkim pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Systemy internetowe są tak "sprytnie" pomyślane, by podpowiadały Tobie wiadomości, czy informacje, które są w takiej samej lub podobnej tematyce jak ta, która Cię interesuje. Często mają na celu wskazać Tobie to, co twórca systemu chce Ci sprzedać. Nie jest zatem istotne, czego Ty chcesz, ani co tworzysz, czy też przyciągasz - istotne jest to, iż internet stworzony jest w dużej mierze w ten sposób, by przedstawiać Tobie to, czego chce autor danej informacji. Nie możesz zatem w takiej sytuacji uczciwie powiedzieć, że Ty to tworzysz - to nieprawda. Tworzysz w rzeczywistości - to jest prawda. Poruszając się zatem w przestrzeni internetowej, nie jesteśmy w przestrzeni neutralnej, ani prawdziwej - mimo iż często mamy takie właśnie wrażenie i wiele osób mówi nam, że tak właśnie jest. Niestety nie jest tak i to bardzo mocno ogranicza rzetelną pracę ze znakami. Prawdziwa (i rzetelna) praca ze znakami to przede wszystkim praca w rzeczywistości relatywnej - tej prawdziwej, nas otaczającej.

Podsumowując zatem - owszem, można pracować ze znakami w internecie, należy jednak mieć świadomość tych dwóch ważnych kwestii, o których piszemy powyżej. Po pierwsze to, iż ego przyciąga podobne rzeczy, z którymi już rezonuje (nawet w rzeczywistości fizycznej, relatywnej - nie jest to zatem tworzenie, ani prawdziwe Znaki), a po drugie system internetowy nie jest rzetelny, uczciwy, prawdziwy - to sztuczka marketingowa, wymyślona sprytnie po to, by dać Tobie to, czego chce autor informacji, czy też wiadomości. Na wyświetlonym więc monitorze nie widzisz całego wszechświata w pełnej jego dyspozycji i okazałości, a także nie wybierasz z pełnej palety możliwości (rozwijanie umiejętności ego, jest zatem tutaj również ograniczone) - widzisz to, co ktoś chce Tobie sprzedać, pokazać. Praca w internecie ze znakami jest zatem możliwa z zachowaniem świadomości dwóch powyższych faktów.

Więcej na temat pracy z internetem napisaliśmy na kartach niniejszej strony internetowej, w artykule Internet, w zakładce Blog.

Praca ze znakami

Praca ze znakami jest zatem niezwykle subtelną oraz delikatną i świadomą pracą. Nie zawsze jest tak prosta, jak nam wydaje się w pierwszym momencie. Często do pracy ze znakami, niezbędna jest duża doza świadomości. Jeśli chcemy pracować ze znakami (tym rozumieniu prawidłowym), to przede wszystkim należy pamiętać o tym, iż jest to praca z rzeczywistością fizyczną (prawdziwą) - tą otaczającą Ciebie wokół. Doświadczenie (to fizyczne i nie tylko) jest zatem najważniejsze i zawsze należy stawiać je na pierwszym miejscu. W dużej mierze dlatego, iż kiedy doświadczamy to tworzymy - możemy zrobić i robimy coś z naszym doświadczeniem. Jest zatem bardzo istotne jak postrzegamy nasze znaki i jaką świadomość zachowujemy, gdy ich doświadczamy - również tych internetowych. Nasze doświadczenie oraz to co z nim robimy jest najważniejsze.

Rezonowanie ze znakami w Umyśle, a już tym bardziej w ego, jest zatem nie do końca kompletne. Próba rezonacji ze znakami w internecie, wymaga bardzo dużej świadomości, studzenia emocji oraz ostrożności. Jeśli więc dobrze przyłożysz się do pracy ze znakami, otaczająca Ciebie rzeczywistość stanie się wkrótce Twoim Przyjacielem oraz Wiernym i Stałym Towarzyszem.

Znaki tworzone przez Umysł

Na podsumowanie pamiętajmy zatem, iż duża część znaków odbieranych przez nasz Umysł (w tym przede wszystkim ego - które często samodzielnie je tworzy) działa na prostej zasadzie prawa przyciągania - podobne przyciąga podobne. Zatem nie jest żadną sztuką odkrywać i zauważać znaki w otaczającej nas rzeczywistości - stale je otrzymujemy. Po prostu odbieramy to, czym rezonujemy. Sztuką jest nauczyć się dostrzegać znaki płynące z wnętrza naszej istoty oraz selektywnie słuchać tych, które są znakami prawdziwymi - zarówno wśród tych, które są na zewnątrz nas, jak i wewnątrz. Pamiętajmy więc o tej bardzo ważnej kwestii: Wiele znaków możemy tworzyć sami - to nie są zatem znaki prawdziwe.

Pytanie brzmi: Gdzie jest granica pomiędzy znakami tworzonymi przez nas, a tymi dostarczanymi do nas przez Wszechświat?