Ciało. C. Litera "A". Appearance, wygląd, prezencja. Apparition, aparycja. Zdrowie fizyczne. Odżywianie, pielęgnacja. Materia. Rzeczywistość. Coś. Fizyczność. Podświadomość. Fizyka, biologia, chemia. Działanie, czyn, doświadczenie. Realizacja. Ujście. Meta. Koniec. Twardość, stabilność. Przyszłość, potem. Tam. Alfa. Id. All. Ty. Wy.

Ciało Umysł Dusza
C U D
Litera "A" Litera "I" Litera "O"
Appearance Intelligence Opportunity
Wygląd
Prezencja
Inteligencja
Pojętność
Inteligencja emocjonalna
Okazja
Sposobność
Apparition Intellect Openness
Aparycja Intelekt Otwartość
Zdrowie fizyczne Zdrowie psychiczne Zdrowie duchowe
Odżywianie
Pielęgnacja
Poznawanie
Odkrywanie
Zdobywanie
Osiąganie
Medytacja
Materia Energia Eter
Antymateria
Rzeczywistość Nierzeczywistość Wszechświat
Coś Nic Wszystko
Całość
Fizyczność Niefizyczność Metafizyczność
Podświadomość Świadomość Nadświadomość
Fizyka
Biologia
Chemia
Psychologia Duchowość
Działanie
Czyn
Doświadczenie
Myśl
Słowo
Wiara
Wiedza
Inspiracja
Intuicja
Przekonanie
Pasja
Realizacja Wybór Sygnał
Ujście Nurt Źródło
Meta Droga Start
Koniec Środek Początek
Twardość
Stabilność
Siła
Nacisk
Charyzma
Łagodność
Delikatność
Subtelność
Przyszłość
Potem
Teraźniejszość
Teraz
Przeszłość
Przedtem
Tam Tutaj Przestrzeń
Jedność
Pomiędzy
Alfa Jota Omega
Id Ego Superego
All In One
Ty Ja On
Ona
Ono
Wy My Oni
One

Jogging jako bieganie.

Jakikolwiek trening fizyczny, pozwala Ci się uziemiać. Odnajdywać w tu i teraz. Doświadczać wyraźniej rzeczywistości. Należy jednak odpowiednio dostosować poziom treningu do możliwości naszego Ciała. Jeśli przeciążymy Ciało fizyczne treningiem - wycofa się ono z rzeczywistości.

Odpoczynek jest niemniej ważny niż którakolwiek z aktywności fizycznych. Naucz się słuchać swojego Ciała - służy do tego właśnie odpoczynek.

Kakao, jako naturalny antydepresant.

W trakcie podejmowania decyzji co do sposobu odżywania, bądź wyboru, czy też zakupu konkretnego produktu, słuchaj swojego Ciała, a nie części Umysłu nazywanej ego.


W trakcie podejmowania którejkolwiek z aktywności fizycznej, pamiętaj, by słuchać swojego Ciała, a nie części Umysłu nazywanej ego.