Afirmacja


Definicja afirmacji

W sztuce AIO poprzez "afirmację" rozumiemy jedno słowo lub sekwencję słów (a nawet całe zdania i wypowiedzi), które mają na celu wpłynąć na Umysł człowieka (w tym przede wszystkim na jego podświadomość) i poprzez właśnie Umysł pobudzić zarówno sam Umysł jak i Ciało człowieka lub całą jego istotę do odpowiednich (wcześniej zamierzonych) działań. W przeciwieństwie do mantry, afirmacja nie jest otwarta - oznacz to, iż ma ściśle wytyczony cel i nie otwiera Duszy na inną możliwość (sposobność), jak czyni to mantra. Afirmacja ma zatem kierunkowe działanie i zawsze nastawiona jest na konkretny jeden cel (lub kilka celów).

Afirmacja może być wypowiadana lub śpiewana - samą afirmacją może być piosenka, czy też muzyka, zasłyszane z zewnątrz naszej istoty.

Pochodzenie afirmacji

Afirmacja pochodzi z Umysłu. Powstaje w Umyśle, a jej źródłem jest nauka nazywana psychologią. Afirmacja przekazywana dalej, pozostaje nadal na poziomie Umysłu - w przeciwieństwie do mantry, która płynie z Serca i otwiera Serce*. *Jako słowo "Serce" rozumiemy tutaj źródło osadzone w człowieku. W sztuce AIO nie negujemy afirmacji (czy też jej skuteczności) lecz zwracamy uwagę na fakt, iż jest tylko techniką i zalecamy korzystanie z niej, jako z narzędzia do krótkotrwałej pracy z Umysłem lub Ciałem.

Działanie afirmacji

Afirmacja, aby poprawnie zadziałała, musi (podobnie jak mantra), rezonować z Umysłem i Duszą. Jeżeli nie czujemy afirmacji w Duszy lub Umysł ją neguje, afirmacja ta (podobnie jak mantra) nie zadziała.

Przykład afirmacji

Przykładem afirmacji może być stwierdzenie "Jestem zdrowy", czy też "Jestem bogaty", które jasno pokazują chęć osiągnięcia konkretnego celu. Dowolna mantra stanie się również afirmacją, jeśli zaczniemy jej używać z zamiarem osiągnięcia jakiegokolwiek celu.

Afirmacją może stać się również każda piosenka, odtwarzana, czy też śpiewana na okrągło przez cały dzień, która będzie nastrajać nas w jednym, konkretnym i wybranym kierunku.

Więcej o afirmacji

Poniżej znajduje się lista artykułów, w których poruszany jest wątek afirmacji. Pamiętaj - aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z definicją afirmacji, należy się zalogować.

 

  • Medytacja

    Medytacja w różnych społecznościach definiowana jest różnie. Dla jednych jest to siedzenie w bezruchu z zamkniętymi oczyma oraz zachowanie stanu, w którym nie ma myśli (bądź pozostajemy poza tymi myślami - pozostajemy tzw. "obserwatorem"). Dla innych społeczności medytacją jest siedzenie w ciszy i bezruchu oraz powtarzanie mantr - często ściśle wybranych i dokładnie sprecyzowanych według znaczeń oraz skutków jakie dana mantra ma osobie medytującej przynieść. Jeszcze inne społeczności uczą

    ...