Dusza


Definicja Duszy

W sztuce AIO Duszę rozumiemy jako całość (ponieważ jest wszystkim i z wszystkim jest połączona), a także rozumiemy ją jako indywidualną, głębszą część nas - istot ludzkich, nazywanych ludźmi. Synonimem słowa Dusza jest słowo serce - rozumiane tutaj jako źródło osadzone w człowieku, a także intuicja - rozumiana tutaj jako głos mówiący do nas z wnętrza naszej istoty.

W medytacji - Dusza to nicość, cisza. "Mogę istnieć i nie mieć Umysłu.", "Mogę doświadczać i nie myśleć.".

Opis Duszy

W symbolu AIO, Duszę symbolizuje litera "O", która jest omegą - ostatnią i największą literą alfabetu greckiego. Dusza przedstawia metafizyczność oraz eter (antymaterię). Jest wszechświatem. Litera "O", będąca częścią symbolu AIO i oddająca swym wzorem Duszę, jest znakiem okręgu zamkniętego, w którym wszystko nie ma, ani początku, ani końca i równocześnie jest jednością, całością oraz kompletnością. W AIO jesteśmy istotami duchowymi i na drodze duchowego rozwoju wspieramy wrażliwość. W języku angielskim Litera "O" symbolizująca Duszę, to "opportunity", co oznacza okazję (sposobność), a także"openness" - w języku polskim: otwartość. Otwartość będąca cechą Duszy rozumiana jest tutaj również jako łapanie okazji, także przede wszystkim jako zaufanie - otwartość serca, w tym głównie otwartość serca na wszystko co nowe. Istota Duszy oparta jest na zdrowiu i rozwoju wewnętrznym oraz duchowym. Tworzenie relacji z Duszą oraz jej pielęgnacja, to przede wszystkim medytacja i postrzeganie rzeczywistości właśnie oczyma Duszy.

Znaczenie Duszy

W zakresach wiedzy Dusza opiera się na duchowości. Natomiast w przedmiocie tworzenia Dusza to inspiracja, intuicja, przekonanie i pasja. Tworząc jakikolwiek plan, Dusza sygnalizuje z wnętrza naszej istoty, co jest dobre, a czego nie warto, bądź nie powinniśmy, robić. Energiami Duszy są: łagodność, delikatność oraz subtelność. W istocie "Ja", Dusza to superego i nadświadomość. Krocząc ścieżką życia, ścieżką rozwoju oraz ścieżką kariery zawodowej - Dusza to źródło, start oraz to wszystko co znajduje się na początku naszej ścieżki - miejsce z którego przybyliśmy. W relacji czasu liniowego Dusza to przyszłość i wszystko to, co będzie potem, a w przestrzeni - Dusza jest całą przestrzenią (całością), jednością oraz wszystkim tym, co pomiędzy tymi i pozostałymi elementami przestrzeni. Jako istnienie Dusza jest wszystkim. W relacjach interpersonalnych Dusza to "On/Ona" - i w liczbie mnogiej "Oni/One".

W słowie CUD, Dusza jest literą zamykającą "D". A gdy całość przestawiana jest jako Alfa i Omega - Dusza jest Omegą, ostatnią oraz największą literą alfabetu greckiego. Natomiast w rozumieniu All in One, jako iż Wszyscy jesteśmy Jednym, a także Wszystko jest zawarte w Jednym - Dusza to One - Jedność oraz Całość (Okrąg Zamknięty).

Więcej o Duszy

Poniżej znajduje się lista artykułów, w których poruszany jest wątek Duszy. Pamiętaj - aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z definicją Duszy, należy się zalogować.

 

 • Depresja

  Depresja jest początkowym stanem oświecenia. To normalne, iż nic Ci się nie chce. Społeczeństwo, w którym funkcjonujemy nie wspiera Ciebie. Zauważasz to. Społeczeństwo jednak nie pozwala się Tobie również wyłamać. Nadal próbuje utrzymać Ciebie w sztywnych, narzuconych ramach.

 • Medytacja

  Medytacja w różnych społecznościach definiowana jest różnie. Dla jednych jest to siedzenie w bezruchu z zamkniętymi oczyma oraz zachowanie stanu, w którym nie ma myśli (bądź pozostajemy poza tymi myślami - pozostajemy tzw. "obserwatorem"). Dla innych społeczności medytacją jest siedzenie w ciszy i bezruchu oraz powtarzanie mantr - często ściśle wybranych i dokładnie sprecyzowanych według znaczeń oraz skutków jakie dana mantra ma osobie medytującej przynieść. Jeszcze inne społeczności uczą

  ...
 • Rozwój duchowy

  "Rozwój duchowy to rozwój wewnętrzny"

  Rozwój duchowy jest tym, co w sztuce AIO nazywamy rozwojem wewnętrznym. Odpowiednikiem rozwoju duchowego jest Dusza oraz ta dziedzina nauki, która nazywana jest duchowością.

  Rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój indywidualny, rozumiany jako rozwój jednostki. Odkrywanie siebie wewnątrz siebie, rozwijanie wewnętrznych umiejętności.