Inspiracja


Definicja inspiracji

Poprzez "inspirację" w sztuce AIO rozumiemy coś, co przychodzi do nas z zewnątrz lub z naszego wnętrza i często czujemy jakby na wstępie nie do końca było nasze. Uczucie to jednak stymuluje nas do działania lub uświadamia w wybranych kwestiach, otwiera.

Inspiracja płynie z Duszy i jest skuteczniejsza od intencji. Synonimem słowa "inspiracja" jest słowo "pasja".

Jak w słowniku - inspiracja jest przed intencją. Jest zatem ważniejsza i skuteczniejsza. Na bazie inspiracji może powstać intencja. Natomiast nigdy na odwrót - prawdziwa inspiracja nie może powstać na bazie intencji, nawet najszczerszej.

Więcej o inspiracji

Poniżej znajduje się lista artykułów, w których poruszany jest wątek inspiracji. Pamiętaj - aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z definicją inspiracji, należy się zalogować.

 

  • Medytacja

    Medytacja w różnych społecznościach definiowana jest różnie. Dla jednych jest to siedzenie w bezruchu z zamkniętymi oczyma oraz zachowanie stanu, w którym nie ma myśli (bądź pozostajemy poza tymi myślami - pozostajemy tzw. "obserwatorem"). Dla innych społeczności medytacją jest siedzenie w ciszy i bezruchu oraz powtarzanie mantr - często ściśle wybranych i dokładnie sprecyzowanych według znaczeń oraz skutków jakie dana mantra ma osobie medytującej przynieść. Jeszcze inne społeczności uczą

    ...