Relacja


Definicja relacji

W sztuce AIO poprzez słowo "relacja" rozumiemy interakcję. Interakcja, czy też zwana właśnie inaczej - relacja, może dotyczyć osób, miejsc, sytuacji, zwierząt, roślin, przedmiotów, emocji, uczuć, myśli, słów. I właśnie słowem - relację mamy stale. Ze wszystkim.

A zatem relacja jest wszystkim. Co bardzo istotne w sztuce AIO, relację możesz mieć w odniesieniu do czegoś bardziej na zewnątrz Ciebie - jak inny człowiek, inna istota, zdarzenie, sytuacja, czyjeś słowa. I możesz mieć także relację w odniesieniu czegoś, co jest znacznie bliżej Ciebie (lub nawet poprzez psychologię rozumiane jako część Ciebie) - czyli własne myśli, emocje, uczucia. Tak! Możesz mieć relację w stosunku do własnych uczuć, emocji oraz myśli. I w głównej mierze to właśnie, co zrobisz w odniesieniu do własnych myśli, emocji i uczuć, jest gwarantem sukcesu w przestrzeni nazywanej rozwojem osobistym, czy też rozwojem duchowym.

Relacje interpersonalne

Na szczególną uwagę zasługują tzw. "relacje interpersonalne", czyli relacje z inną osobą z otaczającej nas rzeczywistości.

Uzdrawianie relacji

Jeżeli wszystko jest jednym oraz stale jesteś połączony ze wszystkim (rzeczami, przedmiotami, sytuacjami, osobami, zwierzętami, roślinami, miejscami, myślami, uczuciami, emocjami, słowami), to niezwykle istotne jest, by te relacje uzdrawiać. Więzi, które powstały (i nadal powstają, a także zawsze były) nie należy porzucać, czy odcinać (zapominać) - należy je uzdrawiać.

Więcej o relacji

Poniżej znajduje się lista artykułów, w których poruszany jest wątek relacji. Pamiętaj - aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z definicją relacji, należy się zalogować.

 

 • Lustro

  "Lustro Rzeczywistości"

  W niniejszym artykule rozważamy kwestię "lustra", rozumianego jako odpowiedź z rzeczywistości mówiąca nam coś o nas samych. Czym jest to owo "lustro"? Jak je zdefiniować i czy zawsze możemy na nie liczyć? Czy lustro zawsze powie nam prawdę o nas samych, czy może jest po prostu skrzywionym obrazem płynącym z rzeczywistości? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym tekście.

 • Medytacja

  Medytacja w różnych społecznościach definiowana jest różnie. Dla jednych jest to siedzenie w bezruchu z zamkniętymi oczyma oraz zachowanie stanu, w którym nie ma myśli (bądź pozostajemy poza tymi myślami - pozostajemy tzw. "obserwatorem"). Dla innych społeczności medytacją jest siedzenie w ciszy i bezruchu oraz powtarzanie mantr - często ściśle wybranych i dokładnie sprecyzowanych według znaczeń oraz skutków jakie dana mantra ma osobie medytującej przynieść. Jeszcze inne społeczności uczą

  ...
 • Rozwój duchowy

  "Rozwój duchowy to rozwój wewnętrzny"

  Rozwój duchowy jest tym, co w sztuce AIO nazywamy rozwojem wewnętrznym. Odpowiednikiem rozwoju duchowego jest Dusza oraz ta dziedzina nauki, która nazywana jest duchowością.

  Rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój indywidualny, rozumiany jako rozwój jednostki. Odkrywanie siebie wewnątrz siebie, rozwijanie wewnętrznych umiejętności.

 • Rozwój osobisty

  "Rozwój osobisty to rozwój zewnętrzny"

  Rozwój osobisty jest tym, co w sztuce AIO nazywamy rozwojem zewnętrznym. Odpowiednikiem rozwoju osobistego jest Umysł oraz psychologia.

  Rozwój osobisty związany jest głównie z relacjami, w tym przede wszystkim relacjami interpersonalnymi - rodzina, znajomi, przyjaciele, partner/partnerka, a także poszerzaniem umiejętności praktycznych.

 • Rozwój zawodowy

  "Rozwój zawodowy to część rozwoju osobistego"

  Rozwój zawodowy w sztuce AIO zaliczany jest do rozwoju zewnętrznego, jest częścią rozwoju osobistego. Odpowiednikiem rozwoju zawodowego jest Ciało (jako materia) oraz dziedziny nauki doświadczalne fizycznie - czyli fizyka, biologia, chemia.

  Rozwój zawodowy związany jest bezpośrednio z umiejętnościami zawodowymi - praktycznymi (technicznymi) oraz relacjami interpersonalnymi - współpracownicy, przełożeni, partnerzy w

  ...