Zmysł wewnętrzny


Definicja zmysłu wewnętrznego

W sztuce AIO zmysły wewnętrzne, to te zmysły, które rezonują bezpośrednio do środka lub inaczej mówiąc - w środku. Zmysłami wewnętrznymi są między innymi: intuicja, świadomość, w tym świadomość umysłu, ego oraz duszy, a także zmysły pomagające nam korzystać z takich umiejętności parapsychicznych jak telepatia, jasnowidzenie, prekognicja, retrokognicja, psychokineza, czy anomalna perturbacja.

Zmysłem doświadczamy.

Więcej o zmyśle wewnętrznym

Poniżej znajduje się lista artykułów, w których poruszany jest wątek zmysłu wewnętrznego. Pamiętaj - aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z definicją zmysłu wewnętrznego, należy się zalogować.

 

 • Rozwój duchowy

  "Rozwój duchowy to rozwój wewnętrzny"

  Rozwój duchowy jest tym, co w sztuce AIO nazywamy rozwojem wewnętrznym. Odpowiednikiem rozwoju duchowego jest Dusza oraz ta dziedzina nauki, która nazywana jest duchowością.

  Rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój indywidualny, rozumiany jako rozwój jednostki. Odkrywanie siebie wewnątrz siebie, rozwijanie wewnętrznych umiejętności.

 • Znaki

  "Znaki prawdziwe, a znaki nieprawdziwe"

  Znak rozumiany jest najczęściej jako informacja (zwrotna, bądź pierwotna) z otaczającej nas rzeczywistości. Znakiem może być wypowiedziane przez kogoś słowo lub doświadczenie czegoś zewnętrznego wobec nas w rzeczywistości - muzyka, obraz, dźwięk, wydarzenie. Rzadziej jako znak odbierane przez ludzi jest doświadczenie wewnętrzne, czyli nasze myśli, słowa, emocje, czy uczucia, które w AIO również interpretujemy jako znaki. W AIO znaki

  ...