Zmysł zewnętrzny


Definicja zmysłu zewnętrznego

W sztuce AIO zmysły zewnętrzne, to te zmysły, które rezonują bezpośrednio z fizyczną rzeczywistością. Zmysłami zewnętrznymi są między innymi: zmysł smaku, zmysł zapachu, zmysł wzroku, zmysł słuchu, zmysł dotyku.

Zmysłem doświadczamy.

Więcej o zmyśle zewnętrznym

Poniżej znajduje się lista artykułów, w których poruszany jest wątek zmysłu zewnętrznego. Pamiętaj - aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z definicją zmysłu zewnętrznego, należy się zalogować.

 

 • Rozwój osobisty

  "Rozwój osobisty to rozwój zewnętrzny"

  Rozwój osobisty jest tym, co w sztuce AIO nazywamy rozwojem zewnętrznym. Odpowiednikiem rozwoju osobistego jest Umysł oraz psychologia.

  Rozwój osobisty związany jest głównie z relacjami, w tym przede wszystkim relacjami interpersonalnymi - rodzina, znajomi, przyjaciele, partner/partnerka, a także poszerzaniem umiejętności praktycznych.

 • Rozwój zawodowy

  "Rozwój zawodowy to część rozwoju osobistego"

  Rozwój zawodowy w sztuce AIO zaliczany jest do rozwoju zewnętrznego, jest częścią rozwoju osobistego. Odpowiednikiem rozwoju zawodowego jest Ciało (jako materia) oraz dziedziny nauki doświadczalne fizycznie - czyli fizyka, biologia, chemia.

  Rozwój zawodowy związany jest bezpośrednio z umiejętnościami zawodowymi - praktycznymi (technicznymi) oraz relacjami interpersonalnymi - współpracownicy, przełożeni, partnerzy w

  ...
 • Znaki

  "Znaki prawdziwe, a znaki nieprawdziwe"

  Znak rozumiany jest najczęściej jako informacja (zwrotna, bądź pierwotna) z otaczającej nas rzeczywistości. Znakiem może być wypowiedziane przez kogoś słowo lub doświadczenie czegoś zewnętrznego wobec nas w rzeczywistości - muzyka, obraz, dźwięk, wydarzenie. Rzadziej jako znak odbierane przez ludzi jest doświadczenie wewnętrzne, czyli nasze myśli, słowa, emocje, czy uczucia, które w AIO również interpretujemy jako znaki. W AIO znaki

  ...