Regulamin świadczenia usług przez AIO Knowledge.

Rozliczenia

  1. Poziom Basic: 49,00PLN / 1 miesiąc.
  2. Poziom Intermediate: 129,00PLN / 1 miesiąc.
  3. Poziom Advanced: 159,00PLN / 1 miesiąc.
  4. Opłata za miesiąc korzystania z serwisu aioknowledge.com jest opłatą dokonywaną z góry.
  5. Na wszystkie usługi wpłacający otrzymuje potwierdzenie zapłaty w postaci paragonu albo faktury bez VAT. Paragon oraz faktura dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych z podatków od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.).
  6. Odbiorcą płatności oraz wystawcą dokumentu handlowego jest: Dominika Czerwik "Przemiana", 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4, NIP: 6372059530.