Umysł. U. Litera "I". Intelligence, inteligencja, pojętność, inteligencja emocjonalna. Intellect, intelekt. Zdrowie psychiczne. Poznawanie, odkrywanie, zdobywanie, osiąganie. Energia. Nierzeczywistość. Nic. Niefizyczność. Świadomość. Psychologia. Myśl, słowo, wiedza, wiara. Wybór. Nurt. Droga. Środek. Siła, nacisk, charyzma. Teraźniejszość, teraz. Tutaj. Jota. Ego. In. Ja. My.

Ciało Umysł Dusza
C U D
Litera "A" Litera "I" Litera "O"
Appearance Intelligence Opportunity
Wygląd
Prezencja
Inteligencja
Pojętność
Inteligencja emocjonalna
Okazja
Sposobność
Apparition Intellect Openness
Aparycja Intelekt Otwartość
Zdrowie fizyczne Zdrowie psychiczne Zdrowie duchowe
Odżywianie
Pielęgnacja
Poznawanie
Odkrywanie
Zdobywanie
Osiąganie
Medytacja
Materia Energia Eter
Antymateria
Rzeczywistość Nierzeczywistość Wszechświat
Coś Nic Wszystko
Całość
Fizyczność Niefizyczność Metafizyczność
Podświadomość Świadomość Nadświadomość
Fizyka
Biologia
Chemia
Psychologia Duchowość
Działanie
Czyn
Doświadczenie
Myśl
Słowo
Wiara
Wiedza
Inspiracja
Intuicja
Przekonanie
Pasja
Realizacja Wybór Sygnał
Ujście Nurt Źródło
Meta Droga Start
Koniec Środek Początek
Twardość
Stabilność
Siła
Nacisk
Charyzma
Łagodność
Delikatność
Subtelność
Przyszłość
Potem
Teraźniejszość
Teraz
Przeszłość
Przedtem
Tam Tutaj Przestrzeń
Jedność
Pomiędzy
Alfa Jota Omega
Id Ego Superego
All In One
Ty Ja On
Ona
Ono
Wy My Oni
One